De oorsprong van de drakenboot vindt plaats meer dan 2000 jaar geleden in centraal China, vlakbij de Yangtze rivier. Er doen verschillende theorieën de ronde over het onstaan van de drakenboot. Eén van de bekendste therorie is het verhaal van de dichter Qu Yuan die tevens minister was in de staat Chu, één van de staten in oud China tijdperk. Qu stond bekend als een man van gerechtigheid en was tegen alle vormen van corruptie. Hij was geliefd bij de bevolking, mede door zijn verzamelingen gedichten en liederen. Omdat hij zo integer was, ontstond in de loop van de tijd veel afgunst en jaloezie bij zijn politieke tegenstanders. Deze slaagden erin de keizer over te halen om Qu te verbannen uit zijn regering. De teleurgestelde Qu ging daarna verder met gedichten schrijven, waarvan zijn werk tot op de dag van vandaag nog steeds grote invloed heeft in de Chinese cultuur. Qu stond ook bekend als een patriot en toen hij hoorde dat de keizer verslagen werd en zijn land werd ingenomen, werd dat allemaal teveel voor hem en pleegde zelfmoord door in een rivier te springen. Deze zelfmoord gebeurde op de 5e dag van de 5e volle maan. Toen de bevolking vernam dat hij in de rivier was gesprongen gingen velen in een lange boot de rivier op. Via gedrum op grote trommels probeerden ze de vissen te verjagen die op het lichaam van Qu hadden voorzien. Daarnaast gooiden ze zongzi, een soort rijstdelicatsse, het water in om zo de honger van de vissen te stillen. Een andere theorie is dat de drakenboten werden gebruikt bij festiviteiten aan het begin van het Chinese landbouw seizoen. Rijst werd gezien als een belangrijk product in de landbouw en is afhankelijk van de regen productie.  Om voor een goede oogst te zorgen werden goden geëerd door inzet van drakenboten op de 5e dag van de 5e volle maan. De boten werden dan versierd met symbolen gerelateerd aan de draak. De draak is één van de twaalf dieren in de Chinese astrologie en staat symbool voor macht en voorspoed. De draak werd vroeger gezien als de heerser van rivieren, meren en zeeën.

Jaarlijks wordt op iedere 5e dag van de 5e volle maan de Duanwu festival, ook wel Drakenboot festival genoemd, gehouden in China te ere van Qu Yuan. Deze dag is een nationale feestdag waar de hele familie dan zhongzi kan eten en daarnaast worden op verschillende plekken drakenboot wedstrijden gevaren. Kortom, feest voor iedereen!

Hieronder een impressie van ontstaan van drakenboot

Hieronder een impressie van festiviteiten op Duanwu festival. Filmpje werd gemaakt ter promotie van de Asia games in 2011 in Guangzhou in China.

Klik voor meer info over de sport op onderstaande links